Negativní stanovisko stanovisko k záměru MZP298

Post Reply
webmaster
Posts: 109
Joined: Tue 11. Dec 07, 13:40

Negativní stanovisko stanovisko k záměru MZP298

Post by webmaster » Thu 19. Jan 12, 13:28

Dne 18.1.2012 ministerstvo životního prostředí vydalo stanovisko k záměru MZP298 - Řešení energetického využití organických odpadů a kalů z Prahy

Vydané stanovisko je NESOUHLASNÉ,


poukazuje jak na značný odpor místních samospráv a občanských sdružení, tak na některé technické nedokonalosti.

OS-KVO se aktivně podílelo na formulování připomínek místních samospráv i formulování individuálních vyjádření občanů (v první vlně cca 70 vyjádření podle našeho vzoru, v druhé vlně 94 vyjádření). Zcela jistě tedy sdružení OS-KVO hrálo poměrně významnou roli a aktivně přispělo ke kýženému výsledku.

Na straně druhé je potřeba zdůraznit, že toto stanovisko není definitivní výhrou. Pokud bude chtít pražský magistrát jakkoliv intenzifikovat provoz na Drastech, musí na záměr podat novou EIA, která musí respektovat závěry této EIA (zejména to, že musí být vedena variantně a uvést pozitivní i negativní aspekty umístění provozu v Drastech/Císařském ostrově). Nikde však není řečeno, že k této nové EIA nemůže být vydáno stanovisko kladné. Je teoreticky možné, že nová EIA bude navrhovat i jiné využití areálu.

Přesto jsem optimistou a myslím, že toto stanovisko je dobrým důvodem k "drobné" oslavě, neboť v této chvíli je to 1:0 pro zajíce!

Další informace a kompletní znění nesouhlasného stanoviska EIA naleznete na http://www.klecany.cz v sekci - Drasta - kalové hospodářství

Jen pro připomenutí - boj občanů začal před dvěma lety v dubnu, kdy jsme jako první na těchto stránkách přinesli informace o plánovaném záměru. Tím jsme spustili veřejné informování o problému. Původní článek H...O opravdu hoří si můžete přečíst zde:
http://www.klecany.cz/obsah/h-o-opravdu-hori-594.html

Velmi rychle následovalo založení občanského srdužení OS-KVO, které okamžitě převzalo iniciativu a bylo "hnacím motorem" boje proti kalům na Drastech.

Neradujme se však předčasně, vše ještě může být jinak. Ale velkým krokem je právě toto negativní stanovisko. Je vidět, že každý hlas pomůže a každý hlas může být vyslyšen.

zodac
Posts: 133
Joined: Mon 30. Nov 09, 20:31

Re: Negativní stanovisko stanovisko k záměru MZP298

Post by zodac » Fri 27. Jan 12, 08:29

Praha nedostane od EU miliardy............Tak to zase potečou ve vltavě sračky..ona se zdá že je čistá ale to vůbec není pravda :x

Ludvik
Posts: 461
Joined: Tue 16. Feb 10, 12:27

Re: Negativní stanovisko stanovisko k záměru MZP298

Post by Ludvik » Thu 30. Jun 16, 07:38

ZNÁME NÁŠ KRAJ Starostové a nezávislí - otázka - co nejvíc trápí lidi v našem regionu? Obava z koncovky kalového hospodářství ČOV MHM Prahy na Drastech.
Nevím, jak byly kaly z Drast likvidovány dříve, zda to někam vozili, vím však, že dříve byla ke skladování použita jáma na krecht bývalého JZD a na podzim vyprázdněna na pole.
Nedávno jsem šel spojovací cestou od Astraparku do obce Klíčany. Cesta je lemována v nebývalé míře hromadami kalů z Drast. To je asi odpovědí na to, proč se nám v Klecanech, asi týden, linul smrad charakteristický pro smrad ze žumpy.
Při údajném referendu byla odmítnuta varianta spalování kalů. Jak je vidět, dnes se kaly z Prahy likvidují rozházením po poli a zaoráním v okolí Klecan. Co vlastně zaorají? Nejde o sto hoven, ale miliardy, které obsahují antibiotika, antikoncepci a jiná léčiva. To nám zemědělec rozhází po poli a my to zpět konzumujeme v podobě mouky a cukru a třeba vajíček.
Samozdřejmě, že to v současnosti nikoho netrápí, vždyť vnímáme jen přechodně smrad při manipulaci s tím svinstvem, ale vše se může podepsat na zdraví občanů. Není skutečně lepší hovna spálit samozřejmě jinde, třeba v Praze?
Letiště - skutečně budou letadla přistávat a vzlítávat přes naše město a tak činit hluk? Nebude doprava řešena přípojkou na dálnici v Odolena Vodě?
Poptávka po službách - každý přeci ví, že se do Klecan chodí lidé vyspat, nákupy a jiné služby poptávají v Praze - v řetězcích levněji. Zdiby budou mít LIDL.
Funkční obecní policie - obecní policie je řešena od roku 2008, to je osm let a stále se "rozšiřuje spolupráce."
Rozšiřuje se, vzhledem ke kapacitě nasmlouvané OP nerozšiřitelné. Zvyšují se investice na veřejný pořádek, avšak stále se ničí obecněprospěšná zařízení, parkuje se kdekoli, požívá se alkohol nedaleko dětského hřiště, náměstí je předzahrádkou pro konzumaci alkoholu prodávaného ve večerce. Vozidla bez RZ - vraky.. a.t.d.Co je stoprocentní, je účast policie na kulturních akcích, kde veřejný pořádek spadá organizátorům a není potřeba žádného zákroku, jde spíš o prezentaci OP před občany a vytváření podvědomí ochrany občana.. To však není stěžejní práce obecních policií. viz zákon o OP (skutečně efektivní rozhodování)
Zkvalitnění nabídky kulturních a společenských akcí - rád bych viděl člověka, který si nevybere ze široké nabídky kulturních akcí pořádaných občanským sdružením Pravým Hradcem. Vždy dobře připravené s kvalifikovaným obsazením.
Tak zase znám město já. Ludvik Nebo je to jinak? Napiš.

Ludvik
Posts: 461
Joined: Tue 16. Feb 10, 12:27

Re: Negativní stanovisko stanovisko k záměru MZP298

Post by Ludvik » Tue 20. Jun 17, 09:54

ZNÁME NÁŠ KRAJ Starostové a nezávislí - otázka - co nejvíc trápí lidi v našem regionu? Obava z koncovky kalového hospodářství ČOV MHM Prahy na Drastech.
Źe by reciproké opatření - když né spalovnu kalů, tak jim to osladíme pachem?Že by alternativní koncovka? Doporučuji vytvořit pachovou mapu v okolí Drast, aby všichni věděli, kde se nemají pohybovat v případě různých větrů. Aby případní zájemci o stavební parcely věděli, do čeho jdou, jakou budou mít životní pohodu. Aby věděli, že s tím nikdo nic nedělá, jen se vedou řeči a lidé ten smrad musí vydržet.
Co tedy trápí lidi v našem okolí i u nás, smrad , smrad s zase smrad. Ale pokrok , bude se měřit.

SCD Purus je kapalný probiotický prípravek určen pro použití v čističkách odpadních vod, na čištění kanalizace, jako přípravek do septiků (aktivátor septiků), jímek a žump, v domácích trativodech, při řešení zápachu a bioremediaci. Obsahuje patentovanou směs 16 živých mikroorganismů, které byly vybrány s jediným cílem - rozklad organických odpadů a tím odstranění zápachu

Post Reply