Iniciativa Máme 50 důvodů, proč ne kaly v Drastech

Post Reply
webmaster
Posts: 109
Joined: Tue 11. Dec 07, 13:40

Iniciativa Máme 50 důvodů, proč ne kaly v Drastech

Post by webmaster » Thu 16. Dec 10, 16:08

Iniciativa Máme 50 důvodů, proč ne kaly v Drastech

Vážení přátelé,

k odborným posouzení dokumentace EIA ke kalovému hospodářství v Drastech ze strany obcí a občanských sdružení připravilo Občanské sdružení Klecansko, Větrušicko a okolí a město Klecany jako doplněk možnost pro individuální vyjádření ze strany občanů.

Iniciativu jsme pracovně nazvali "Máme 50 důvodů, proč ne kaly v Drastech. A co Vy?"

Iniciativa vede směrem k občanům, aby pomocí připravené webové aplikace mohli formulovat (i třeba jako vzor) své vlastní vyjádření. Domníváme se, že tato občanská vyjádření "psychologicky" pomohou našemu úsilí na odmítnutí záměru.

Pokud byste chtěli nějaký další důvod za obec doplnit, prosím, ozvěte se na adresu info@os-kvo.cz .

S pozdravem,

Občanské sdružení Klecansko, Větrušicko a okolí.

=======
Nové kalové hospodářství v Drastech

Magistrát hl.m. Prahy dodal dokumentaci k posuzování vlivu na životní prostředí (EIA) k záměru nového kalového hospodářství. Vzhledem k tomu, že realizace záměru negativně ovlivní životní prostředí i životní úroveň obyvatel v svém okolí nejen značným zápachem, hlukem a zvýšenou dopravou, obecní zastupitelstvo k záměru vydává nesouhlasné vyjádření.

Pokud máte rovněž obavy z realizace záměru, můžete využít iniciativy Máme 50 důvodů, proč ne kaly v Drastech. A co Vy? http://www.os-kvo.cz/zpravy/50DuvoduProcNeKalyVDrastech.html, která jmenuje mnohé problémy záměru a pomůže Vám jako vzor vytvořit své vlastní vyjádření.

Odeslání takových vyjádření ze strany občanů značně podpoří odborná vyjádření obcí a jsou ze strany obce vítána.

Vyjádření se posílají přímo na Ministerstvo životního prostředí na uvedenou adresu, musí být doručeny do 27.12.2010.

Helena
Posts: 12
Joined: Thu 3. Jan 08, 07:49

Re: Iniciativa Máme 50 důvodů, proč ne kaly v Drastech

Post by Helena » Fri 26. Aug 11, 08:34

Dobrý den,na Vašich stránkách nás uživatele vybízíte k vyjádření stanoviska ke Kalovému hospodářství na Drastech.
(Vyjádřete se k novému provozu v Drastech i Vy!)
Chápu sílu veřejného mínění i že může realizaci projektu ovlivnit.V Klecanech proběhlo k věci referendum,což posílilo pozici zastupitelstva při vyjednávání o nerealizaci projektu.Dokonce máme zložené občanské sdružení se stejným názorem.
Leží mi však na stole dokument"Pojďte s námi měnit naše obce a města"vydaný Sdružením nezávislých kandidátů
a politického hnutí"starostové a nezívislí".Na poslední straně je publikován vollební program a hned první bod obsahuje toto znění:
Vynaložení veškerého úsilí k zamezení záměru výstavby kalového hospodářství Ustřední ČOV Praha v lokalitě Drasty.
Jak víme,zastupitelstvo ovládá právě toto sdružení(SNK),od kterého se očekává právě vynaložení veškerého úsilí k zamezení záměru.
Občanské sdružení Klecansko nám vyvíjí aktivitu,občané se vyjádřili a určitě vyjadřují k problému,avšak,jak nám slibovaný úkol
plní zastupitelé zvolené strany?A jaké úsilí vlastně vyvíjí.Jak hájí klecanský společenský zájem.Jaké úsilí od voleb vyvíjí starosta ,místostarosta a ostatní zastupitelé z tohoto sdružení?Jakou plní roli v zamezení záměru výstavby?Marně se pídím po informacích.Připadá mi,že všichni vyvíjí aktivitu,krom kompetentních.Možná to tak vypadá díky malé informovanosti občamů,zastupitelstvem,možná to tak je.Je fakt,že slibem nic nezkazíš.(srovnejme iniciativní roli pana Holíka starosty Břežan ohledně letiště)
To,že zastupitelstvo schválí dotaci občanskému sdružení Klecansko,mi připadá málo.
Webmastře,nemáte více informací o iniciativě zastupitelstva k této věci?

webmaster
Posts: 109
Joined: Tue 11. Dec 07, 13:40

Re: Iniciativa Máme 50 důvodů, proč ne kaly v Drastech

Post by webmaster » Fri 26. Aug 11, 12:11

Dobrý den Heleno

Váš příspěvek obsahuje velké množství otázek a obávám se, že odpovědi jsou pouze na kompetentních lidech na úřadě. Jsem členem komise životního prostředí a jsem členem sdružení OS-KVO. Mohu prohlásit, že to, jak sdružení v čele s M. Řimnáčem postupuje, zasluhuje obdiv. Martin a lidi kolem něj se celé probematice věnuje naplno... Pro Klecany toho v tomto směru udělal více, než kdokoli jiný.

Z mého pohledu město nepostupuje razantně a čím dál do probematiky více vidím to zcela nechápu. Podle mého mělo město již zajistit právníka, znalého problématiky a postup s ním koordinovat. Zatím se pouze reaguje na podněty Prahy - a ruku na srdce, oni jsou o mnoho dále, než vůbec tušíme. Jen oťukávají situaci a pouští vše po kouskách... hlavně hl. město s celou problematikou pracuje již několik let a za nás vystupuje pouze několik jedinců, kteří na reakci mají řádově dny... je třeba odborník, který bude za město celou věc řešit, znalý legislativy a práva.

Ono se nejedná pouze o kaliště. Podle všeho je ve hře spalovna komunálního odpadu a hrozí nám i "regionální varianta Pražského okruhu, která by měla trasu přes Vltavu u Řeže, na poli nad Husincem, okolo Aholdu a Astraparku směrem k dálnici... a pokud se podaří Praze protlačit oboje, pak nám buď nebe milostivo...

Mrzí mě, že občané nereagují a jsou pasivní... první výzvu OS-KVO podpořilo pouze 90 občanů - ti vytiskli dopis a zaslali jej na MŽP. Město má 2 500 obyvatel, z toho může být 2/3 produktivního věku a důchodci? (to je pouze odhad) tzn. že většině je to buď jedno, nebo nejsou informováni. Osobně jsem, apeloval na starostu o zvýšení informovanosti o celé problematice, sám se věnuji a přináším na těchto stránkách vše, co naleznu.

Jak postupuje Zastupitelstvo, nebo Rada, to je otázka přímo na ně - možná využijte nejbližší zasedání ZMě. V každém případě, pokud Vám Klecany jsou milé, podpořte OS-KVO a vyjádřete své odmítavé stanovisko jednotlivce, informujete známé a sousedy - vyplňte formulář na http://os-kvo.cz/zpravy/PosudekMZP298.OdmitnutiPosudku.html a odešlete jej na MŽP.

D. Šebek

milan16647
Posts: 96
Joined: Fri 12. Mar 10, 18:29

Re: Iniciativa Máme 50 důvodů, proč ne kaly v Drastech

Post by milan16647 » Fri 26. Aug 11, 14:08

Známe přísloví o "mrtvém brouku".Mrtvbý brouk leží,zahnívá a je zpracováván jinými ještě menšími tvorečky-prostě se mění v niveč.Pokud se pamatuji stanovisko k letišti ve Vodochodech bylo ze strany vedení obce kladné.Ještě mám v paměti vyjádření němečka,že nějaké referendum,to v Klecanech nepadá v úvahu.No ale tlak občanů se stupňoval a tak se postupuje směrem,jaký je dnes v tomto státě obvyklý.Postup stylem-"Mrtvý brouk".My se "jako" rozčilujeme.My "jako"bojujeme proti letišti.A mě napadá jediné.Peníze dokážou divy.Je to jen můj názor ale jak už jsem jednou napsal.V tomto státě.....

Helena
Posts: 12
Joined: Thu 3. Jan 08, 07:49

Re: Iniciativa Máme 50 důvodů, proč ne kaly v Drastech

Post by Helena » Mon 29. Aug 11, 12:32

quote="webmaster"]Dobrý den Heleno

Váš příspěvek obsahuje velké množství otázek a obávám se, že odpovědi jsou pouze na kompetentních lidech na úřadě. Jsem členem komise životního prostředí a jsem členem sdružení OS-KVO. Mohu prohlásit, že to, jak sdružení v čele s M. Řimnáčem postupuje, zasluhuje obdiv. Martin a lidi kolem něj se celé probematice věnuje naplno... Pro Klecany toho v tomto směru udělal více, než kdokoli jiný.

Z mého pohledu město nepostupuje razantně a čím dál do probematiky více vidím to zcela nechápu. Podle mého mělo město již zajistit právníka, znalého problématiky a postup s ním koordinovat. Zatím se pouze reaguje na podněty Prahy - a ruku na srdce, oni jsou o mnoho dále, než vůbec tušíme. Jen oťukávají situaci a pouští vše po kouskách... hlavně hl. město s celou problematikou pracuje již několik let a za nás vystupuje pouze několik jedinců, kteří na reakci mají řádově dny... je třeba odborník, který bude za město celou věc řešit, znalý legislativy a práva.

Ono se nejedná pouze o kaliště. Podle všeho je ve hře spalovna komunálního odpadu a hrozí nám i "regionální varianta Pražského okruhu, která by měla trasu přes Vltavu u Řeže, na poli nad Husincem, okolo Aholdu a Astraparku směrem k dálnici... a pokud se podaří Praze protlačit oboje, pak nám buď nebe milostivo...

D. Šebek[/quote]

Dobrý den,pane Šebek,
Já s Vámi souhlasím v hodnocení občanského sdružení vedeného panem Hřimnáčem,právě proto,je zřejmý rozdíl v přístupech k této věci,na jedné straně činnost Sdružení občanů,na strane druhé neprojevující se slibovaná aktivita vládnoucí strany a tedy zastupitelstva města.Ale občanské si sdružení Klecansko.. ve volbách nevolili.
Co se týče názoru, že by město mělo zajistit právníka, znalého problématiky a postup s ním koordinovat,jsem s Vámi v názoru na vážkách.
Mám pocit,že už jednoho pávníka město má,(alespoň je zřejmé z některých zápisů, že některé věci rada dává k posouzení právníkovi,třeba Vaše stránky.)
V poslední době jsem zaznamenala navýšení počtu placených pracovních míst na úřadě,technika projektu,manažera projektu,dokonce výběrové řízení na tajemníka úřadu.Jednak nevím,jak tyto funkce chtějí ufinancovat z rozpočtu,a i vzhledem k situaci šetření v celém státě,a pak si kladu otázku,proč třeba manažera projektu,když v minulosti město plnilo též projekty(třeba plynofikace) a žádného technika a manažera nepotřebovalo,město dělalo i legislativně složité úkony(třeba převod kasáren na město za 1Kč)a neslyšela jem,že by byl potřeba specialista právník.
Tak kladu další otázku,proč minulé vedení města problematiku zvládlo,a nynější potřebuje lidi,které by ji za ně vyřešili?
Kde a v čem se situace
změnila?
A tak mi to řipádá tak, že ,my to rozhodneme a Vy občané založte sdružení a udělejte to nebo si zjednáme specialistu.
Dále co sleduji dění ve městě,dostaneme nasmlouvaného strážnika na celodenní službu v Klecanech.Tady bych chtěla připomenout tradice,že v Klecanech bývala četnická stanice s vlastnímí četníky myslím, že byla služebna co bývala stará pošta.Každá obec - zastupitelstvo,má za ukol
řešit bezpečnost občanů a majetku.A tak kladu další otázku,když už je situace taková,že je vyhodnoceno,že město potřebuje strážníka na celodenní službu,proč si město nezřídí vlastní Městskou policii?Vzhledem k vznikajícím dalším funkcím je možné usoudit,že peněz je dost,možná není kdo by uskutečnil legislativní proces.Určitě by se našla kolonka pro
zřízení funkce manažera projektu pro realizaci MP.Já přeháním,ale je to k zamyšlení.
S přáním sluníčkového dne
Helena

milan16647
Posts: 96
Joined: Fri 12. Mar 10, 18:29

Re: Iniciativa Máme 50 důvodů, proč ne kaly v Drastech

Post by milan16647 » Sun 29. Jan 12, 17:47

Ta policajtská byla dobrá.Za půl milionu neviditelný policajt.Já ho alespoň neviděl......... :)

Post Reply