Radě města Klecany

Post Reply
Z.Malik
Posts: 2
Joined: Thu 15. Apr 10, 11:37

Radě města Klecany

Post by Z.Malik » Thu 15. Apr 10, 11:50

Radě města Klecany

S nepředstavitelným odporem jsem se rozhodl odpovědět na písemnou „reakci“ rady města Klecany. Tato písemnost byla dodatečně a zcela kuriozním způsobem vložena do již vydaného Klecanského zpravodaje č. 4 z roku 2010. Nikdy jsem neklesl tak hluboko, abych se ohrazoval proti zlovolnému napadení mé osoby. Nyní to poruším v celém rozsahu.
Po celou dobu vašeho působení jako rady města na městském úřadě v Klecanech, tj. tři a půl roku, jsem proti vám a vaší práci nevznesl ani jednu připomínku a ani jinak nekritizoval vaší činnost. Příspěvek pana Šebka jsem poprvé četl a to jen skrze zvláštní vydání Zpravodaje č. 4/2010. Proto nemohu pochopit, proč tolik zloby a nenávisti proti mé osobě.
Radou sepsaný a písemně vydaný kádrový materiál v „reakci“ je snůškou zloby a lží, což důkladně osvětlím. Obsahuje v celém rozsahu konstrukce, které se nezakládají na pravdě. Tím, že jste tuto kritiku vydali tiskem, jste jen o něco lepší, než komunisté, kteří podobné kádrové materiály vedly jako přísně střežené. Stejně jako za komunistů, bez jediné konzultace byl každý, kdo padl do nepřízně, zatracen. Toto jste použili i vy. Jsou to stejné údery pod pás, které nejsou od vás první.
Konečně vím, proč jste byli rozčarováni z příspěvku pana Šebka. Tento příspěvek je funkční a já bych ho bral jako upozornění, že je někde chyba. Není chyba pana Šebka, že za tři a půl roku jste neusměrnili účetní osnovu města Klecany, to chápu, ale nechápu že za stejnou dobu jste nebyli schopni zjistit, že pracovník účtárny města nevede účetnictví v plném rozsahu. Z toho vyplynula kritika, kterou vedl jako člen zastupitelstva pan Šebek. A proto je vámi špiněn.
Až v dnešních dnech jste zjistili, že jsme nic nepředali. Je to pro mne hodně opožděné sdělení. Tuto lež lze jednoduše vyvrátit. Finanční doklady a kapitálové účty byly předány v den ověřování podpisových vzorů. Jednotlivé účetní doklady nejsou předmětem předávání, protože není možné tuto agendu jednotlivě členit. Tato činnost je převedena do inventury účetních dokladů. Předání podkladů pro inventuru účetních dokladů musí zajistit oprávněný pracovník města. Jak toto předání proběhlo a v jakém rozsahu, nebudu komentovat.
Bylo dohodnuto, že majetek účetní jednotky, tj. města Klecany, bude předán novému vedení inventurou v celém rozsahu, tj. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) a Oběžná aktiva. Provedená inventura, které jsem se plně zúčastnil, nevykázala žádné inventurní rozdíly.
Vymazání čísel u předávaných telefonů je další lež. Mám dobrou paměť a důležitá telefonní čísla jsem si zapamatoval. Ostatní telefonní čísla bylo možné zjistit z korespondence.
Dále je nutné podotknout a to především, že pan Kurhajec byl po celé předešlé čtyřleté volební období člen nejen zastupitelstva města, ale hlavně rady města.Tudíž byl seznámen s veškerou agendou města, se všemi doklady, projednávaným materiálem a v neposlední řadě s celým chodem městského úřadu.
Nemohu soudit, jak by spolupracoval kdokoliv z vás s někým, kdo vás uráží a pomlouvá, že jste senilní páprda. To bylo jasné plivnutí do tváře poškozených. Nevím, zda by poškození za tuto nehoráznost měli zobat z ruky hanobitelům. Já určitě ne!
Zahleděli jste se a kopírujete jednání špičkových politiků, kteří vyhledávají jakoukoliv špínu na své protivníky, aby zvýšili svoje ambice a zapomněli jste, že žijete na vesnici.
Z výše napsaného je patrné, že jste v žádném případě nezačínali od nuly, ale že jste nebyli připraveni pracovat ve svěřených funkcích. Z mého pohledu jde jen o životní zkušenost a pracovitost. Pro vás to byl skok do tmy a teprve nyní jste dopadli.
Několik poznámek k auditům. Měli byste především, než začnete s kritikou minulých auditů, dát do pořádku chyby, které vám auditoři vytkli. Zatím se stále – a je mi to jedno – přehrabujete raději v minulosti. My jsme účetnictví rozuměli a proto nebyly v tomto směru žádné problémy. Na místo psaných nesmyslů ve vaší „reakci“, měl někdo z vás nastudovat základy účetnictví příspěvkových organizací se souvstažností k účetní jednotce obce.
Když jste zjistili z vašeho pohledu nedostatky hraničící s trestným činem, bylo vaší povinností podat trestní oznámení. Až po třech letech jste vyhrabali staré audity. To hodnotím jako ránu pod pás.
- 2 -

Nakonec přidám jednu perlu, která řekne mnohé. Po krátkém čase, kdy nastoupilo nové vedení, jsem byl na zasedání zastupitelstva napaden panem Kurhajcem za vydatné podpory pana Medka, že jsem podepsal hned po volbách, to je v mezidobí dopis, kterým se město Klecany vzdává pozemků pod polními cestami v katastru obce Klecany. Když na mne pan Kurhajec nehorázně křičel, žádný z vás mu nebyl schopen říci, že mává dopisem, který je falzifikát, nebo-li podvrh. Majestát pana Kurhajce utrpěl dvakrát najednou. Poprvé, že nepoznal falzifikát dopisu a podruhé, že se v nepřehledných situacích nedovede ovládat.
Závěrem chci říci, že se na vaši písemnou „reakci“ dívám jako na hrubě neseriozní zahájení předvolební kampaně před komunálními volbami.


K územnímu plánu sděluji: Není to převratný úspěch, jak se vedení města domnívá. V minulých volebních období jsme dokončení územního plánu nepreferovali. Z jednoho základního hlediska. Za komunistů po celých čtyřicet let nesměli vlastníci se svým majetkem nakládat. Teprve po roce 1989 bylo možné tyto pozemky zhodnotit. Po schválení územního plánu bude jejich majetek zakonzervován dle etapizace minimálně na dalších dvacet let. Budu hlasovat proti, protože jsem zjistil, že i v detailech je váš územní plán pochybný.

Protože došlo k hrubému a nevybíravému napadení jak mé osoby, tak mého působení ve funkci starosty, důrazně žádám, aby můj dopis byl v nezkrácené verzi uveřejněn v květnovém čísle Klecanského zpravodaje. Zároveň si vyhrazuji možnost zveřejnění na internetu, eventuelně i dalších možností dle mého uvážení.


Klecany 12. dubna 2010 Ing. Zdeněk Malík člen zastupitelstva města Klecany

Ludvik
Posts: 461
Joined: Tue 16. Feb 10, 12:27

Informace

Post by Ludvik » Wed 16. May 12, 08:12

Dobrý den,
ve zpravodaji máme plakát, upoutávající na konání veteran rallye.Dozvíme se na něm, i sponzory akce.Na každé propagované akci bývá zvykem ,uvedení pořadatele akce.Kdo je pořadatelem letošní veteranrallye.

Jan z Klecan
Posts: 36
Joined: Tue 4. Jan 11, 17:36

Re: Informace

Post by Jan z Klecan » Wed 16. May 12, 09:34

Ludvik wrote:Dobrý den,
ve zpravodaji máme plakát, upoutávající na konání veteran rallye.Dozvíme se na něm, i sponzory akce.Na každé propagované akci bývá zvykem ,uvedení pořadatele akce.Kdo je pořadatelem letošní veteranrallye.Podle předvolebníh letáků je nejvrchnějším pořadatelem všech ročníků KVR pan Němeček.... :?:

zodac
Posts: 133
Joined: Mon 30. Nov 09, 20:31

Re: Radě města Klecany

Post by zodac » Tue 21. Jan 14, 13:02

Jak je možné že i pro rok 2014 je partner města stále ten lotr a zloděj BECK.Ostuda města Klecan úřadem posvědcená :evil: :evil: :evil:

Andrew45
Posts: 1
Joined: Sat 10. Jan 15, 18:43

Re: Radě města Klecany

Post by Andrew45 » Sat 10. Jan 15, 18:51

S nepředstavitelným odporem jsem se rozhodl odpovědět na písemnou „reakci“ rady města Klecany. Tato písemnost byla dodatečně a zcela kuriozním způsobem vložena do již vydaného Klecanského zpravodaje č. 4 z roku 2010. Nikdy jsem neklesl tak hluboko, abych se ohrazoval proti zlovolnému napadení mé osoby. Nyní to poruším v celém rozsahu.

Post Reply