Vláda schválila záměr vyhlásit tendr na ústav duševního zdra

Post a reply

Confirmation code
Enter the code exactly as it appears. All letters are case insensitive.
Smilies
:D :) ;) :( :o :shock: :? 8-) :lol: :x :P :oops: :cry: :evil: :twisted: :roll: :!: :?: :idea: :arrow: :| :mrgreen: :geek: :ugeek:

BBCode is ON
[img] is ON
[flash] is OFF
[url] is ON
Smilies are ON

Topic review
   

Expand view Topic review: Vláda schválila záměr vyhlásit tendr na ústav duševního zdra

Re: Vláda schválila záměr vyhlásit tendr na ústav duševního

by Blahoslav » Tue 27. Jun 17, 07:48

Před nedávnem nám pan starosta Klecan Poklepal na základní kámen NÚDZ. Jmenovaná stavba zdá se být hotova. Hlavním přínosem stavby pro naše město mělo být podle výroků zastupitelů :
- Zvýšení prestiže města Klecany
- Uplatnění v pracovním procesu v ústavu matek po mateřské dovolené
- Vybudování chodníku k Astraparku
- další názor zastupitele: I uklízečky potřebují práci, ale proč by třeba maminka na mateřské dovolené nemohla mít doktorát z medicíny? Předpokládal bych, že tam bude mnohem širší oblast uplatnění než jen vědecké/lékařské pozice.
- další názor zastupitele :Nicméně nikde jsem v předchozích úvahách nezachytil, že by například byly vnímány možné pozitiva ohledně zvýšení tržeb místních prodejen, restaurací, poskytovatelů služeb, ale hlavně také vědecký výstup NÚDZ.
Když to shrnu hlavní důvody pro schválení projektu byly:
Zaměstnanost
Chodník
Prestiž Klecan
Zvýšení tržeb restaurací, prodejen,a poskytovatelů služeb
Uplatnění klecanských řemeslníků
Výstup z vědeckého zkoumání (dlouhodobý cíl)
Toto byly pohnutky zastupitelů ke schválení postavení NÚDZ

Pane starosto, máme postavený NÚDZ v Klecanech, nikdo neví zda je zkolaudován a v provozu.

Jak se zvedla prestiž Klecan?
Kolik občanů našlo zaměstnání v ústavu - manminek po mateřské dovolené?
Kudy vede chodník co nám měli vybudovat do Astraparku?
Jak se zvedly tržby restaurací, prodejen, a poskytovatelů služeb?
Kolik klecanských řemeslníků tam našlo práci?
Nebyly tyto důvody, vyjma vědeckého výstupu ze zkoumání, prázdná slova pro veřejnost? V případě že nikoli, prosím uveďte odpovědi. Děkuji

Re: Vláda schválila záměr vyhlásit tendr na ústav duševního

by Trh » Thu 15. Jan 15, 14:57

Dvořák wrote:Podařilo se nám pronajmout místnost, ktera byla mnoho měsíců nevyužita. Čekal bych spíše pochvalu...
Jde o to, zda vůbec potencionální zájemci věděli, že je místnost k pronajmutí. Já z Klecan, jsem o tom vůbec nevěděl.
Ani nevím, že by o tom někdo věděl z širšího okolí. Dozvěděl jsem se o tom právě ze zápisu, když už se rozhodovalo komu.
Určitě se o tom však vědělo na zdravotním středisku. Co jste tedy udělali pro to, aby se nemovitosti města pronajaly? Vědí občané o možnostech. Vědí za kolik si mohou pronajmout? V případě, že jsou místní zájemci o pronájem nasyceni, ví o možnostech v okolí? Reguluje město cenu pronájmu podle zájmu o pronájem? Ví se,za kolik mohou zájemci nemovitosti pronajmout, aby vůbec reagovali.?
V případě, že byla maximální informovanost o možnosti" těžko pronajímatelné" místnosti na středisku, pak je pochvala na místě. Nic méně určitě má toto někdo v náplni práce a za mimořádné splnění úkolu by mu měl dát pochvalu jeho nadřízený, pokut mu nestačí výplata.

Re: Vláda schválila záměr vyhlásit tendr na ústav duševního

by Tomáš Bažant » Thu 15. Jan 15, 12:43

Dvořák wrote:Podařilo se nám pronajmout místnost, ktera byla mnoho měsíců nevyužita. Čekal bych spíše pochvalu...
Dobrý den,
jsme sice úplně mimo téma rubriky NUDZ (nebo jsme vlastně asi správně...)

Myslím , že všelijací ti anonymní zvědavci maximálně zpozorněli a začli se pídit po starších zápisech až když se tam nově po paní Hnátové objevilo to druhé jméno spolunájemkyně...
Jen málo lidí dokáže pochválit a je třeba ještě trochu rozlišit pochvalu politika :idea: od kohokoliv jiného. Pochválení politika by mohlo skoro znametat nějaké řiťolezení a to, že dotyčný bude něco brzy potřebovat... Takže si myslím, že největší pochvala politika může být, když může mezi svými kamarády opět kandidovat a je občany následně znovuzvolen ;) , jiných pochval se v našich končinách asi jen tak nedočkáme...

Když už jsme u střediska, zaujal mě projekt zateplení a po něm následující technická zpráva nějakého dozoru,že doporučuje nejprve výměnu střešní krytiny, (což již nebude z dotačních peněz) . Související dotaz zní - nebylo by výhodnější v rámci opravy střechy adaptovat prostory rovnou na např. služební byty města (samozřejmě případně s novým samostatným vstupem z boku budovy).

děkuji za info Tomáš Bažant

Re: Vláda schválila záměr vyhlásit tendr na ústav duševního

by Dvořák » Thu 15. Jan 15, 11:45

Podařilo se nám pronajmout místnost, ktera byla mnoho měsíců nevyužita. Čekal bych spíše pochvalu...

Re: Vláda schválila záměr vyhlásit tendr na ústav duševního

by Opkmenutí » Thu 15. Jan 15, 11:07

Ze zápisů je to opravdu" transparentní".

Re: Vláda schválila záměr vyhlásit tendr na ústav duševního

by Dvořák » Thu 15. Jan 15, 09:25

Změnu odsouhlasila rada města 5.1.2015.

Re: Vláda schválila záměr vyhlásit tendr na ústav duševního

by Opkmenutí » Thu 15. Jan 15, 07:32

Dvořák wrote:
Opkmenutí? wrote:Č.j. 4220/2014 neschválila žádost paní Lucie Meyerové o pronájem nebytových prostor ke zřízení kadeřnictví a pedikůry s předpokládaným provozem dva dny v týdnu (pondělí a pátek) v prostoru zdravotního střediska.
Hlasování : 0 – 2 (Kotrba, Medek) – 3 Dvořák,Bendl, Kurhajec)
5. Č.j. 4120/2014 schválila pronájem nebytových prostor ve zdravotním středisku (bývalá optika) DiS. Daniele Hnátové za účelem zřízení školícího centra první pomoci.
Hlasování: 4 – 0 -1 Dvořák
Schválila podpis nájemní smlouvy s DiS. Danielou Hnátovou a Bc. Kamilou
Dvořákovou
na pronájem nebytových prostor ve zdravotním středisku za účelem
zdravotní výuky.
Hlasování. 3 _ 0 _1 Dvořák
Dobrý den,
na jednání rady města se dne 10. 11. 2014 dostavily zdravotní sestry z místního zdr. střediska paní Hnátová a paní Dvořáková (obě jsou uvedeny v kolonce "hosté"), které projevily zájem o pronájem místnosti bývalé optiky, která byla řadu měsíců prázdná a město ji nabízelo k pronájmu. Představily svou vizi: zřízení prostoru a zázemí pro zdravotní výuku - školení první pomoci. Kromě placení předem stanoveného nájemného ve svých materiálech písemně přislíbily m.j. provádět několikrát ročně zdarma školení první pomoci v základní škole (jak již činí druhým rokem - viz. Zpravodaj č. 6/2014 ). Svůj plán představily společně s tím, že nájemní smlouvu bude stačit podepsat pouze s jednou z nich, paní Hnátovou a náklady si obě dámy budou přeúčtovávat. Před dalším jednáním rady, kde se měl schvalovat text nájemní smlouvy nás požádaly, aby byly ve smlouvě uvedeny obě žadatelky (dle jejich sdělení na doporučení účetní). Rada města proti tomuto neměla žádné námitky, proto na zasedání dne 5. 1. schválila konečný text smlouvy, kde je již toto zohledněno.

Přeji hezký den,
Daniel Dvořák
Hosté sice byly obě paní, ale pronájem byl schválen jen jedné - paní Hnátové. 10.11.2014

Před dalším jednáním rady, kde se měl schvalovat text nájemní smlouvy nás požádaly, aby byly ve smlouvě uvedeny obě žadatelky (dle jejich sdělení na doporučení účetní). Rada města proti tomuto neměla žádné námitky, proto na zasedání dne 5. 1. schválila konečný text smlouvy, kde je již toto zohledněno."

O Změně se v zápise z rady nikde nepíše, tedy ani o tom, že by to prošlo radou. Ani není zřejmé, kdo byl vlastně požádán
a kdy se změna odsouhlasila.!

Re: Vláda schválila záměr vyhlásit tendr na ústav duševního

by Dvořák » Wed 14. Jan 15, 14:00

Opkmenutí? wrote:Č.j. 4220/2014 neschválila žádost paní Lucie Meyerové o pronájem nebytových prostor ke zřízení kadeřnictví a pedikůry s předpokládaným provozem dva dny v týdnu (pondělí a pátek) v prostoru zdravotního střediska.
Hlasování : 0 – 2 (Kotrba, Medek) – 3 Dvořák,Bendl, Kurhajec)
5. Č.j. 4120/2014 schválila pronájem nebytových prostor ve zdravotním středisku (bývalá optika) DiS. Daniele Hnátové za účelem zřízení školícího centra první pomoci.
Hlasování: 4 – 0 -1 Dvořák
Schválila podpis nájemní smlouvy s DiS. Danielou Hnátovou a Bc. Kamilou
Dvořákovou
na pronájem nebytových prostor ve zdravotním středisku za účelem
zdravotní výuky.
Hlasování. 3 _ 0 _1 Dvořák
Dobrý den,
na jednání rady města se dne 10. 11. 2014 dostavily zdravotní sestry z místního zdr. střediska paní Hnátová a paní Dvořáková (obě jsou uvedeny v kolonce "hosté"), které projevily zájem o pronájem místnosti bývalé optiky, která byla řadu měsíců prázdná a město ji nabízelo k pronájmu. Představily svou vizi: zřízení prostoru a zázemí pro zdravotní výuku - školení první pomoci. Kromě placení předem stanoveného nájemného ve svých materiálech písemně přislíbily m.j. provádět několikrát ročně zdarma školení první pomoci v základní škole (jak již činí druhým rokem - viz. Zpravodaj č. 6/2014 ). Svůj plán představily společně s tím, že nájemní smlouvu bude stačit podepsat pouze s jednou z nich, paní Hnátovou a náklady si obě dámy budou přeúčtovávat. Před dalším jednáním rady, kde se měl schvalovat text nájemní smlouvy nás požádaly, aby byly ve smlouvě uvedeny obě žadatelky (dle jejich sdělení na doporučení účetní). Rada města proti tomuto neměla žádné námitky, proto na zasedání dne 5. 1. schválila konečný text smlouvy, kde je již toto zohledněno.

Přeji hezký den,
Daniel Dvořák

Re: Vláda schválila záměr vyhlásit tendr na ústav duševního

by Opkmenutí? » Mon 12. Jan 15, 07:39

Č.j. 4220/2014 neschválila žádost paní Lucie Meyerové o pronájem nebytových prostor ke zřízení kadeřnictví a pedikůry s předpokládaným provozem dva dny v týdnu (pondělí a pátek) v prostoru zdravotního střediska.
Hlasování : 0 – 2 (Kotrba, Medek) – 3 Dvořák,Bendl, Kurhajec)
5. Č.j. 4120/2014 schválila pronájem nebytových prostor ve zdravotním středisku (bývalá optika) DiS. Daniele Hnátové za účelem zřízení školícího centra první pomoci.
Hlasování: 4 – 0 -1 Dvořák
Schválila podpis nájemní smlouvy s DiS. Danielou Hnátovou a Bc. Kamilou
Dvořákovou
na pronájem nebytových prostor ve zdravotním středisku za účelem
zdravotní výuky.
Hlasování. 3 _ 0 _1 Dvořák

Re: Vláda schválila záměr vyhlásit tendr na ústav duševního

by Bobr » Fri 28. Nov 14, 14:15

Stavitelé NÚDZ nám znečišťují komunikaci Topolová. Včera jsem viděl dva pracovníky města, jednoho řídícího jakýsi čistící stroj a druhého dívajícího se na kartáče tohoto stroje a pohybujícího se ve směru jízdy z venku.
Proč si znečišťovatelé komunikace svůj nepořádek neodklízí sami a dělá to za ně město?

Top