Klecany.cz Napište nám Pokročilé hledání

Finance MěÚ

Finance MěÚ

Příspěvekod mares-v » sob 28. čer 08, 10:20

Vážení přátelé. Po dnešním přečtení úředn desky jsem rochu v šoku. Na desce je zpráva o přezkoumání hospodaření města za rok 1997. Jsem laik, ale to co je zde uvedené mě znepokojuje. Město nemá žádného účetního? Jak je prováděna kontrola? V té zprávě je jedna chyba za druhou. Navíc je z dubna a vyvěšena je teprve nyní. Můžete nám prostým občanům to nějak vysvětlit? Dále je zde pozvánka na další Zastupitelstvo, která je stejná, jako pozvánka na 26.6. - proč? Co se stalo?
mares-v
 
Příspěvky: 48
Registrován: sob 28. čer 08, 10:12

Re: Finance MěÚ

Příspěvekod Adnalka » sob 28. čer 08, 11:08

Ahoj, je to asi 3 minuty, co jsem hospodaření za rok 2007 na úřední desce dočetla a musím s Tebou souhlasit, první co mě napadlo, že účetní asi vážně nemáme..Najít tolik "ménězávažných nedostatků" soukromníkovi, tak po vyměřené pokutě může vyhlásit bankrot firmy a možná rovnou i osobní..po tom, co tchýně dostala za chybu v útování jízd v roce 2000 pokutu půl milionu, by mi to přišlo asi skoro adekvátní...názorná ukázka jak finanční úřad měří všem subjektům stejně :shock: ne, že bych jinak obci přála pokutu, prachy by škrtli nám všem, že ;)
Uživatelský avatar
Adnalka
 
Příspěvky: 313
Registrován: úte 11. pro 07, 11:53
Bydliště: Klecany

Re: Finance MěÚ

Příspěvekod Ivo Kurhajec » pon 30. čer 08, 12:15

Vážení občané,
tato zpráva vyšla z kontroly a je výsledkem práce bývalé účetní.Nová p.účetní pracuje na odstranění vad s vedením města a finanční výbor se spolupodílí na na kontrolách.Zpráva o stavu věci bude podána na ZMě 15.7.2008.Minulé zasedání bylo z důvodu včasného nepředání materiálů a právě nevyvěšení tohoto dokumentu na úřední desce zrušeno( byla podána námitka).Ihned bylo svoláno nové zasedání se stejným programem.Odpovědnost nese p.starosta.
Ivo Kurhajec
 
Příspěvky: 91
Registrován: stř 19. pro 07, 13:56

Finance MěÚ

Příspěvekod Z. Sebek » pon 30. čer 08, 21:05

Otevřený dopis starostovi města Klecany

Vážený pan
Ivo Kurhajec
starosta města


Vážený pane starosto,
po seznámení se se Zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření Města Klecany za rok 2007 mně dovolte, abych Vám, jako osobě zodpovědné za hospodaření města, položil několik otázek.

1. Ve zprávě je uvedeno celkem 15 porušení zákonů a vyhlášek, která se vztahují k hospodaření města. Proč byla k dnešnímu dni provedena náprava pouze v šesti případech?

2. V roce 2007 byl vedením města porušen § 43 zákona o obcích. Ve zprávě je uvedeno, že bylo přijato „systémové opatření“, aby se chyba při projednávání schvalování závěrečného účtu za rok 2007 již nemohla opakovat. O jaké opatření se jednalo, když ke stejné situaci došlo i letos?

3. Na můj dotaz na zasedání ZMě dne 21. 6. 2007 proč nebyl projednán závěrečný účet v zákonné lhůtě jste sdělil, že paní účetní spolu s auditorem podali žádost o odklad termínu do září. Ze zprávy je zřejmé, že tento postup byl v rozporu se zákonem o obcích. Proč byl tento postup zvolen?

4. Proč nebylo ZMě informováno o tom, že město v roce 2007 neuskutečňovalo své finanční hospodaření v souladu se schváleným rozpočtem?

5. Proč nebyla prováděna pravidelná a systematická kontrola příspěvkových organizací tak, jak je uloženo v zákoně? To bylo napraveno až po upozornění v prosinci 2007 přijetím „systémového opatření“. Proč k této situaci došlo a kdo nese v tomto případě zodpovědnost?

6. Proč došlo k nesprávnému účtování přijatých dotací? O jaké dotace se jedná?

7. Proč je projednáván závěrečný účet města, když dosud nebyla uzavřena inventarizace?

8. Kdy byl s touto Zprávou seznámen Finanční a Kontrolní výbor? Doufám, že zastupitelé budou s jejich hodnocením a závěry seznámeni písemně.

9. Účetní uzávěrka za rok 2007 nepodává věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace města. S ohledem na neprovedenou inventarizaci majetku je účetnictví města neprůkazné a nesprávné – citace ze Zprávy. V jaké podobě bude zastupitelům předložen závěrečný účet ve světle těchto skutečností?

Na závěr mi dovolte, abych Vás opět upozornil na podmínku, že závěrečný účet musí být vhodným způsobem zveřejněn nejméně po dobu 15 dnů před jeho projednáním v ZMě. Součástí závěrečného účtu je i zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření.
Doufám, že všechny dokumenty budou zastupitelům města dodány v kompletní podobě a v termínu, který stanovuje Jednací řád,aby nedocházelo k jeho dalšímu porušování.

Klecany 30. června 2008

Zdenek Šebek - člen zastupitelstva
Z. Sebek
 
Příspěvky: 12
Registrován: pon 30. čer 08, 20:59

Víceleté zanedbání bývalého vedení MěÚ - Re: Finance MěÚ

Příspěvekod Honza Tomáš » pát 18. črc 08, 22:58

Veřejný dotaz na exmístostarostu a exstarostu

Vážený pan
Šebek a Malík
exmístostarosta a exstarosta

Vážení páni bývaleho vedení MěÚ,
žádám vás o vyjádření k VÍCELETÉMU zanedbání vyhlášky č. 213/2001 Sb. zákona 406/2000 Sb.

Výše citovaná vyhláška byla novelizována a od 1.8. 2004 platí povinnost pro organizační složky státu, kraje a obce (dříve rozpočtové organizace) nechat vypracovat energetický audit od hodnoty 1500 GJ roční spotřeby všech forem energie, ve všech odběrných místech provozovaných pod jedním identifikačním číslem.
Následně bylo nutné stanovit dílčí soubory technických a organizačních opatření ke snížení spotřeby energie, jejich realizaci lze uhradit z uspořených nákladů za nespotřebovaná paliva a energii!!!

Jak vysvětlíte, že nebyla tato povinnost splněna? A po tak dlouhou dobu! Doufám, že ospravedlníte toto zanedbání obyvatelům Klecan.
Šlo přeci o finance Klecan, nemalé nenávratné ztrávy a jak hodláte tyto ztráty kompenzovat???


Klecany, 18. července 2008

Jan Tomáš - občan Klecan
Honza Tomáš
 
Příspěvky: 12
Registrován: pát 7. bře 08, 15:26

Re: Finance MěÚ

Příspěvekod Z. Sebek » pát 1. srp 08, 10:46

Odpověď Janu Tomášovi - občanovi města.

Občane!

Při aplikaci zákona č. 406/2000 Sb. bylo přihlédnuto k § 9 ods. (5) a (6).

Protože až do října 2006 nebyly v rámci tohoto zákona proti městu použity žádné sankce podle § 12 a, nedošlo podle mého názoru k porušení uvedeného zákona.

Snahou našeho vedení vždy byla minimalizace event. odstranění všech zjištěných nedostatků v této oblasti.
Z dikce Vašeho příspěvku je zřejmé, že Vám jde pouze o skandalizaci minulého vedení města a snahu odvést pozornost od problému, který uvádím ve svém dopisu starostovi.

Vysvětlete: Co jsou nemalé nenávratné ztráty, jak jste k nim přišel a proč je máme kompenzovat. Slovo kompenzace zákon nezná.

Pokud jste z nějakých dokumentů usoudil, že jsme se nemalými ztrátami dopustili trestného činu tím, že jsme porušili zákon, měl jste věc předat orgánům činným v trestném řízení. Pouze ony mohou po prošetření všech okolností vyčíslit finanční ztráty, předat vše soudu, který by rozhodl o naší vině a „kompenzaci ztrát“.

Neoznámení tohoto podezření Vás staví do role „spoluviníka“.

Pro ostatní spoluobčany bych rád uvedl, že během našeho působení na radnici bylo každoroční hospodaření města hodnoceno auditorem výrokem „bez výhrad“.

Prvně se stalo, že v loňském roce při kontrole hospodaření bylo shledáno, že došlo k porušení zákonů v patnácti případech. Otevřeným dopisem jsem chtěl docílit toho, aby se současné vedení v budoucnu vyvarovalo uvedených chyb. V žádném případě mi nešlo o nic jiného. I z těchto důvodů považuji načasovanou reakci na tento dopis od Jana Tomáše – občana Klecan za cílenou skandalizaci a nic víc.

Zdenek Šebek
Z. Sebek
 
Příspěvky: 12
Registrován: pon 30. čer 08, 20:59

Zbytečné skandalizace - Re: Finance MěÚ

Příspěvekod Honza Tomáš » ned 3. srp 08, 01:08

Vážený pane Šebku,
jako občan jsem se Vás ze zákona dotázal jako člena zastupitelstva a bývalého místostarosty.

Vyhláška č. 213/2001 Sb. (např. na http://www.tzb-info.cz/t.py?t=15&i=159), zákona č. 406/2000 Sb. (např. na http://www.tzb-info.cz/t.py?t=15&i=153).

Vyhláška č. 213/2001 Sb., § 10, ods. (1) ukládá "povinnost" podrobit budovy organizačních složek obce energetickému auditu nad výši 1500 GJ celkové roční spotřeby energie.

Vysvětlení:
Nemalé nenávratné ztráty jsou finanční ztráty rovnající se ceně energie, která mohla být uspořena, pokud by byly stanoveny dílčí soubory technických a organizačních opatření ke snížení spotřeby energie, jejich realizace mohla být uhrazena z uspořených nákladů za nespotřebovaná paliva a energie! Jak ukládá § 6, ods. (5) výše citované vyhlášky.

Kompenzaci za vyšší provozní výdaje budov legislativa nezná. To souhlasím, ale nesouhlasím s tím, že došlo ke zbytečným ztrátám energie, které odpovídají finančním ztrátám obce.


Nestrašte mě prosím rolí "spoluviníka" a soudy. "Cílená skandalizace" je odpovídajícím termínem pro reakci na jednotlivé body Vašeho otevřeného dopisu.
Myslím, že je zbytečné chyby druhých veřejně skandalizovat, nejen já vnímám otevřený dopis jako Vaši snahu o zastínění jejich úspěchů.


Moje případná reakce k této věci cestou fóra již nemusí být dále opodstatněnou!

Jan Tomáš
Honza Tomáš
 
Příspěvky: 12
Registrován: pát 7. bře 08, 15:26

Re: Finance MěÚ

Příspěvekod Salome » pon 18. srp 08, 18:51

[
Naposledy upravil Salome dne pon 8. úno 10, 09:50, celkově upraveno 1
Salome
 
Příspěvky: 405
Registrován: pát 2. kvě 08, 08:32

Re: Finance MěÚ

Příspěvekod Salome » pon 18. srp 08, 19:01

.
Naposledy upravil Salome dne pon 8. úno 10, 09:49, celkově upraveno 1
Salome
 
Příspěvky: 405
Registrován: pát 2. kvě 08, 08:32

Plagátovací plocha.

Příspěvekod Salome » pát 13. lis 09, 07:57

.
Naposledy upravil Salome dne pon 8. úno 10, 09:49, celkově upraveno 1
Salome
 
Příspěvky: 405
Registrován: pát 2. kvě 08, 08:32

Další

Zpět na Co mi v Klecanech vadí, co by bylo dobré změnit

Kdo je online

Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 1 návštěvník

cron